http://www.bydgoskiwodniak.witryna.info/
Płyta edukacyjna sternik motorowodny.Bydgoski Wodniak

Program szkolenia na patent sternika motorowodnego


Zajęcia teoretyczne:


1) Podstawy budowy jachtów motorowych.

2) Silniki i układy napędowe, w tym:

budowa silników

obsługa i konserwacja silników

podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych

 

3) Manewrowanie jachtem motorowym.

4) Zasady prowadzenia skuterów wodnych.

5) Podstawy locji, w tym w szczególności:

 • znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych

 • mapy i przewodniki

 • drogi wodne i budowle hydrotechniczne

6) Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:

 • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych

 • wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi

 • działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku

 • postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”

 • udzielanie pierwszej pomocy

 • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii

7) Wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:

 • skala prędkości wiatru

 • zjawiska meteorologiczne i ich oznaki

 • komunikaty meteorologiczne

8) Pomoce nawigacyjne.

9) Ochrona wód przed zanieczyszczaniem.

10) Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.


Zajęcia praktyczne:


1) Manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:

 • prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem
 • wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm  „człowiek za burtą”
 • kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach

2) Kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym        momencie.

3) Praca w charakterze członka załogi.

4) Podstawowe prace bosmańskie.


Wymagania
1. Ukończony 14 rok życia
2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego


Uprawnienia
1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczenia mocy i wielkości.
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Znaki dzienne statków morskich 1( Bydgoski Wodniak )Znaki dzienne statków morskich 2( Bydgoski Wodniak )Znaki dzienne statków morskich 3( Bydgoski Wodniak )Obowiązki statku z napędem mechanicznym - Bydgoski Wodniak
Oznakowanie brzegowe przebiegu szlaku żeglownego. Bydgoski WodniakOZNAKOWANIE DZIENNE SPRZĘTU POŁOWOWEGO DLA WYBRZEŻA POLSKIEGO.Bydgoski WodniakSygnalizacja wzrokowa statków – pora dzienna.Bydgoski Wodniak